Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalGBP - niskopritisni plamenocevni parni kotao, pritisak do 1 bar

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Horizontalni parni kotao
  • Proizvodnja pare do 3.000 kg / h
  • Pritisak do 1 bar

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMWEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

GBPGBP niskopritisni parni kotao je realizovan u skladu sa najnaprednijim tehnologijama i tehničkim rešenjima.

Zahvaljujući funkcionalnom dizajnu i upotrebom kvalitetnih materijala ovaj parni kotao je opremljen velikom plamenom cevi. Dimni gasovi vraćaju se u prednji deo plamene cevi da bi bile usmerene ka dimnim cevima sakupljene u dimnoj komori i odatle usmerene ka dimnjaku.

Kotao koristi sve vrste tačnih i gasovitih goriva. Prednja vrata su kompletno pomeriva i dozvoljavaju brzo čišćenje i pregled kotla.

Proizvodnja pare se kreće od 200 do 3000 kg pare na sat, na radnom pritisku do 1 bar. Isporučuje se potpuno spreman za rad, sa montiranom kompletnom sigurnosnom i kontrolnom opremom.

GBP je po ceni najpristupačniji parni kotao. Efikasnost je 90%.

Tabela osnovnih tehničkih karakteristika

Tip GBP 100 150 200 250 300

Produkcija pare

Kg/h

165

250

333

416

500

Kapacitet

Kcal/h

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Kapacitet

kW

115

174

232

291

349

Širina

mm

1300

1300

1300

1300

1300

Dužina

mm

1800

1800

1800

2050

2050

Visina

mm

1550

1550

1550

1550

1550

Dimnjak

mm

200

200

200

200

200


Tip GBP 400 500 600 700 800

Produkcija pare

Kg/h

666

883

1000

1166

1333

Kapacitet

Kcal/h

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Kapacitet

kW

465

581

697

814

930

Širina

mm

1300

1300

1550

1550

1550

Dužina

mm

2350

2350

2550

2550

2750

Visina

mm

1550

1550

1850

1850

1850

Dimnjak

mm

200

200

350

350

350


Tip GBP 900 1000 1200 1500 1800

Produkcija pare

Kg/h

1500

1666

2000

2500

3000

Kapacitet

Kcal/h

900.000

1.000.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

Kapacitet

kW

1047

1163

1395

1744

2093

Širina

mm

1550

1550

1550

1850

1850

Dužina

mm

2750

3050

3050

3350

3350

Visina

mm

1850

1850

1850

2125

2125

Dimnjak

mm

350

350

350

450

450

Home | O nama | Kontakt