Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalGMT horizontalni parni ili vrelovodni kotao

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Horizontalni parni generator
  • Proizvodnja pare do 8.000 kg / h
  • Pritisak od 10 pa do 100 bar-a

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMnjEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

GMTHorizontalni parni ili vrelovodni kotao
GMT horizontalni parni kotao za brzu proizvodnju pare. Stepen iskorišćenja je 90%

Preko 3000 instalisanih jedinica u svim oblastima industrije, od praonica do velikih farmaceutskih pogona, tekstilnih i metalurških fabrika u kojima je besprekorno rešen problem proizvodnje pare sa niskim troškovima. U zavisnosti od modela, proizvodnja pare se kreće od 120 pa do 8.000 kg/h, što ne sprečava iznalaženje rešenja i za velike potrošače pare tako što se nekoliko jedinica povezuju da rade paralelno.

GMT kotlovi za brzu proizvodnju pare su parni kotlovi sa forsiranom cirkulacijom vode, bazirani na La Mont-ovom principu, po kojem voda, terana sa jednom ili više pumpi, cirkuliše kroz cevi formirajući grejnu površinu.

Ta površina se deli u tri sekcije.
Prvu formira ekonomizer, koji obezbeđuje zagrevanje vode do dosezanja temperature isparavanja. Druga je isparivač, gde se voda pretvara u paru.

Treći je parosušač, koji suši kapljice vode za vreme proticanja kroz cevi.

Dimenzije komore za sagorevanje prilagođeni su karakteristikama svih poznatih proizvođača gorionika.

To obezbeđuje izuzetno veliki stepen iskorišćenja (jednak ili veći od 90%), bez upotrebe dogrejača ili ekonomajzera, duži radni vek kotla čak i pod ekstremno jakim režimom.

Korišćenje konvencionalnog sistema sagorevanja obezbeđuje brzu i jeftinu uslugu korisniku, bilo gde u svetu.

GMT je parni kotao projektovan za modernu industriju, gde obezbeđuje paru najviših performansi sa najnižim troškovima.
GMT parni kotao se isporučuje korisniku tek nakon ispitivanja rada kotla u ispitnom pogonu proizvođača.

Dvostepeni gorionici i gorionici sa modulisanom regulacijom koja se proteže od 30 do 100% snage gorionika, mogu se ugraditi na ove kotlove.

Tabela osnovnih tehničkih karakteristika

Tip GMT 12 20 30 40 50
Proizvodnja pare kg/h 120 200 300 400 500
Kapacitet Kcal/h 72000 120000 180000 240000 300000
  kW 84 140 209 279 349
Širina mm 1450 1450 1450 1450 1450
Dužina mm 1600 1600 1600 1600 1600
Visina mm 1550 1550 1550 1550 1550
Prečnik dimnjaka mm 180 180 180 180 180
Težina kg 750 750 750 850 850

Tip GMT 60 80 100 120 150
Proizvodnja pare kg/h         1500
Kapacitet Kcal/h 360000 480000 600000 720000 900000
  kW 419 558 698 837 1047
Širina mm 1450 1450 1450 1450 1700
Dužina mm 2250 2250 2250 2250 3250
Visina mm 1650 1650 1750 1750 1880
Prečnik dimnjaka mm 250 250 250 250 350
Težina kg 1250 1250 1350 1350 2000

Tip GMT 180 200 250 300 400
Proizvodnja pare kg/h 1800 2000 2500 3000 4000
Kapacitet Kcal/h 1080000 1200000 1500000 1800000 2400000
  kW 1256 1395 1744 2093 2791
Širina mm 1700 1700 1700 1700 2000
Dužina mm 3250 3250 3450 3900 4100
Visina mm 1920 1920 2040 2040 2150
Prečnik dimnjaka mm 350 350 450 450 550
Težina kg 2250 2250 3300 3700 4600

Tip GMT 500 600 700 800             
Proizvodnja pare kg/h 5000 6000 7000 8000  
Kapacitet Kcal/h 3000000 3600000 4200000 4800000  
  kW 3448 4186 4884 5581  
Širina mm 2400 2400 2400 2650  
Dužina mm 4200 5000 5400 5700  
Visina mm 2350 2350 2350 2600  
Prečnik dimnjaka mm 550 600 650 700  
Težina kg 6200 7000 7700 9000  

Home | O nama | Kontakt