Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalGMT HP - visokopritisni generator pare
sa prirodnom cirkulacijom

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Vertikalni parni generator
  • Pritisak od 10 pa do 110 bar-a
  • Snage od 200.000 do 2.000.000 kcal/h

Mnogi tehnološki procesi, uglavnom svi vezani za prehrambenu industriju, traže upotrebu visokih temperatura viših od 250 °C.

Tako visoke temperature uglavnom se obezbeđuju upotrebom termalnog ulja, ali novi propisi u oblasti zaštite ne dozvoljavaju upotrebu termalnog ulja tamo gde je moguća kontaminacija prehrambenog artikla u toku procesa.

U tim slučajevima neophodno je koristiti paru visokog pritiska do 110 bar-a za obezbeđenje temperature pare do 318 °C.

Mi smo razvili tehnologiju i proizvodimo kotao GMT - HP tako da radi u zatvorenom krugu sa prirodnom cirkulacijom (bez vodene pumpe) i proizvodi paru do pritiska od 110 bar-a

Kompletna kotlarnica sa kotlom GMT-HP radi bez pumpi, kondenz grupe, pripreme vode i napojnog rezervoara. Jednostavna instalacija korišćenjem našeg inženjerskog iskustva.

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMWEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

Tabela osnovnih tehničkih karakteristika

Tip GMT-HP 200 400 600
Kapacitet Kcal/h 200.000 400.000 600.000
Širina mm 1200 1400 1600
Dužina mm 1300 1500 1700
Visina mm 1500 1650 2050
    1870 2250 2850
    650 800 1000
Prečnik dimnjaka mm 180 250 250
Težina kg 1100 1400 1700

Tip GMT-HP 1000 1500 2000
Kapacitet Kcal/h 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Širina mm 1900 2500 2800
Dužina mm 2000 2700 2900
Visina mm 2200 2300 2500
    3000 3200 3400
    1000 1200 1200
Prečnik dimnjaka mm 350 450 450
Težina kg 3000 4000 4800

Home | O nama | Kontakt