Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalGMT V - kotao za brzu proizvodnju pare

Vertikalna i horizontalna verzija

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Vertikalni ili horizontalni parni generator
  • Proizvodnja pare do 4.000 kg / h
  • Pritisak od 10 do 100 bar-a

Preko 3000 instalisanih jedinica u svim oblastima industrije, od praonica do velikih farmaceutskih pogona, tekstilnih i metalurških fabrika u kojima je besprekorno rešen problem proizvodnje pare sa niskim troškovima.

U zavisnosti od modela, proizvodnja pare se kreće od 120 pa do 4.000 kg/h (po zahtevu i do 8.000 kg/h), što na sprečava iznalaženje rešenja i za velike potrošače pare tako što se nekoliko jedinica povezuju da rade paralelno.

GMT kotlovi za brzu proizvodnju pare su parni kotlovi sa forsiranom cirkulacijom vode, bazirani na La Mont-ovom principu, po kojem voda, terana sa jednom ili više pumpi, cirkuliše kroz cevi formirajući grejnu površinu.
Ta površina se deli u tri sekcije:

  • Prvu formira ekonomizer, koji obezbeđuje zagrevanje vode do dosezanja temperature isparavanja.
  • Druga je isparivač, gde se voda pretvara u paru.
  • Teći je parosušač, koji suši kapljice vode za vreme proticanja kroz cevi.

Dimenzije komore za sagorevanje prilagođeni su karakteristikama svih poznatih proizvođača gorionika. To obezbeđuje izuzetno veliki stepen iskorišćenja (jednak ili veći od 90%), bez upotrebe dogrejača ili ekonomajzera, duži radni vek kotla čak i pod ekstremno jakim režimom.

Korišćenje konvencionalnog sistema sagorevanja obezbeđuje brzu i jeftinu uslugo korisniku, bilo gde u svetu.

GMT je parni kotao projektovan za modernu industriju, gde obezbeđuje paru najviših performansi sa najnižim troškovima. GMT parni kotao se isporučuje korisniku tek nakon ispitivanja rada kotla u ispitnom pogonu proizvođača.
Dvostepeni gorionici i gorionici sa modulisanom regulacijom koja se proteže od 30 do 100% snage gorionika, mogu se ugraditi na ove kotlove.

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMnjEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

Tabela osnovnih tehničkih karakteristika

Tip GMT 12 20 30 40
Proizvodnja pare kg/h 120 200 300 400
Kapacitet Kcal/h 72000 120000 180000 240000
  kw 84 140 209 279
Ventil DN..PN16 32 32 32 32
Širina mm 850 850 850 850
Dužina mm 1400 1400 1400 1400
Visina mm 1500 1500 1500 1500
Prečnik dimnjaka mm 180 180 180 180
Težina kg 550 550 550 700

Tip GMT 50 60 80 100
Proizvodnja pare kg/h 500      
Kapacitet Kcal/h 300000 360000 480000 600000
  kw 349 419 558 697
Ventil DN..PN16 32 40 40 50
Širina mm 850 1000 1000 1000
Dužina mm 1400 1350 1350 1350
Visina mm 1500 2300 2300 2300
Prečnik dimnjaka mm 180 250 250 250
Težina kg 700 1250 1250 1350

Tip GMT 120 150 180 200
Proizvodnja pare kg/h 1200 1500 1800 2000
Kapacitet Kcal/h 720000 900000 1080000 1200000
  kw 837 1047 1256 1395
Ventil DN..PN16 50 50 65 65
Širina mm 1000 1250 1250 1250
Dužina mm 1350 1600 1600 1600
Visina mm 2300 3300 3300 3300
Prečnik dimnjaka mm 250 350 350 350
Težina kg 1350 2000 2250 2250

Home | O nama | Kontakt