Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalGPT - tropromajni parni ili vrelovodni kotao

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Horizontalni parni ili vrelovodni generator
  • Proizvodnja pare od 2 do 15 t / h
  • Pritisak do 21 bar-a

GPTGPT je plamenocevni parni ili vrelovodni kotao sa tri promaje wetback konstrukcije bez ugaonih spojeva. Tehnološki i konstrukciono gledano, to je najnapredniji kotao koji se može naći na tržištu. Ovaj model kotla sa proizvodnjom od 2 do 15 tona na sat, napravljen je sa Fox tipom plamene cevi. Dizajniran je da ima najveću moguču efikasnost sa najnižom emisijom Nox-a.

Na GPT se mogu montirati on/off gorionici, kao i potpuno modulisani gorionici.

GPT je idealan kotao za hemijsku, farmaceutsku, tekstilnu i prehrambenu industriju, kao i sva ostala industrijaska postojenja gde se traže egzaktni parametri pare čiji kvalitet mora biti konstantan.

Karakteriše ga velika zapremina vode i idealan je za sve zahtevne tehnološke instalacije. GPT se primenjuje u svim industrijskim postrojenjima koja zahtevaju radnu fleksibilnost i sigurnost.

GPT koristi gorionike na sva tečna i gasovita goriva.

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMWEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

Tabela osnovnih tehničkih karakteristika

Tip GPT 2000 3000 4000 5000 6000
Proizvodnja pare kg/h 2000 3000 4000 5000 6000
Kapacitet Kcal/h 1200000 1800000 2400000 3000000 3600000
  kW 1395 2093 2791 3488 4186
Pritisak Bar 12 12 12 12 12
Širina mm 3550 4000 4450 4900 5200
Dužina mm 2100 2240 2320 2350 2450
Visina mm 2400 2500 2700 2750 2850
Prečnik dimnjaka mm 350 450 500 550 600
Težina kg 7000 8500 11000 12500 14500

Tip GPT 7000 8000 9000 10000 12000
Proizvodnja pare kg/h 7000 8000 9000 10000 12000
Kapacitet Kcal/h 4200000 4800000 5400000 6000000 7200000
  kW 4884 5581 6279 6977 8372
Pritisak Bar 12 12 12 12 12
Širina mm 5500 5600 5750 5900 7500
Dužina mm 2500 2600 2700 2700 2850
Visina mm 2950 3000 3100 3100 3300
Prečnik dimnjaka mm 650 700 750 800 850
Težina kg 16000 18000 20000 21500 26500

Home | O nama | Kontakt