Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalNG parni ili vrelovodni kotao sa plamenom cevi i dimnim cevima sa dve promaje

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Kotao sa dva prolaza dimnih gasova - dve promaje
  • Proizvodnja pare od 500 do 5.000 kg/h
  • Pritisak do 14,7 bar-a

NGParni ili vrelovodni kotao sa dve promaje
NG horizontalni parni kotao pripada tipu kotlova sa plamenom cevi i dimnim cevima sa dve promaje. Kotao je projektovan da ima minimalni stepen iskorišćenja 90%

Isporučuje se kompletno sa mernom i regulacionom opremom.
Može da radi sa bilo kojim poznatim gorionikom na tržištu, koji imaju svoje predstavništvo u zemlji gde se kotao isporučuje.

Kapacitet ovih kotlova se kreću od 500 do 5.000 kg/h

Radni pritisak do 14,7 bar-a

Pripadajuća oprema obezbe|uje kompletno automatizovan rad.
Proizvodnja je organizovana da se ispoštuju svi relevantni internacionalni propisi i svaki od naših proizvoda, njihovi varovi i oplata, proveravaju se u toku proizvodnje snimanjem rendgenskim zracima i ultrazvukom.
Idealni izbor parnog ili vrelovodnog kotla za mala i srednje velika industrijska postrojenja, projektovan da obezbedi maksimalnu sigurnost sa najmanjom investicijom.

NG kotao može da radi sa bilo kojim tečnim ili gasnim gorivom.

Zahvaljujući preciznom projektovanju proporcije plamene cevi i dužina promaje i ostalih elemenata kotla, dimni gasovi su potpuno oslobo|eni od nesagorelih delova i sa niskim nivoom Nox u skladu sa evropskim propisima iz te oblasti.

Visoka turbulencija dimnih gasova pomaže u procesu prenosa toplote i snazi sagorevanja tako da u normalnim uslovima kotao postiže stepen iskorišćenja veći od 90%.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

Tabela tehničkih karakterisitika:

Tip NG 300 500 750 1000 1500
Proizvodnja pare kg/h 300 500 750 1000 1500
Kapacitet Kcal/h 180000 300000 450000 600000 900000
  kW 209 349 523 698 1047
Pritisak Bar 12 12 12 12 12
Širina mm 2300 2300 3000 3000 3700
Dužina mm 1700 1700 1700 1700 2000
Visina mm 1700 1700 1700 1700 2000
Prečnik dimnjaka mm 250 250 250 250 350
Težina kg 2300 2300 2800 2800 4200

Tip NG 2000 2500 3000 4000 5000
Proizvodnja pare kg/h 2000 2500 3000 4000 5000
Kapacitet Kcal/h 1200000 1500000 1800000 2400000 3000000
  kW 1395 1744 2093 2791 3488
Pritisak Bar 12 12 12 12 12
Širina mm 3700 4300 4300 5300 5700
Dužina mm 2000 2200 2200 2400 2500
Visina mm 2000 2200 2200 2450 2550
Prečnik dimnjaka mm 350 300 x
600
300 x
600
350 x
600
350 x
700
Težina kg 4200 6000 6000 8200 9300

Home | O nama | Kontakt