Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalTH - vrelouljni kotlovi

 • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
 • Vrelouljni kotao za temperature do 340 °C
 • Proizvodi se u vertikalnoj i horizontalnoj verziji
 • Kapacitet od 100.000 do 6.000.000 Kcal/h

Ovi kotlovi su potvrđeni sledećim sertifikatima:
R.I.N.A., LOYD REGISTER, A.PE.VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMnjEZEN, ISCIR, UDT.

Sertifikat kvaliteta ISO 9002.

Mali i srednji kapaciteti vrelouljnih kotlova.
Naš TH vrelouljni kotao je projektovan da obezbedi maksimalni stepen iskorišćenja, čak i bez predgrevanja jezgrenog vazduha.
Na ovaj tip kotla moguće je postaviti bilo koji tip poznatih gorionika, koji omogućuju korisniku da ima lako i jeftino održavanje.

Karakteristike TH vrelouljnih kotlova su:

 • Kompaktnost i male dimenzije
 • Brza montaža i startovanje
 • Maksimalna pouzdanost u radu
 • Vertikalna i horizontalna verzija u skladu sa potrebama kupca

Mogućnost raspolaganja fluidom u tečnom stanju sa visokom temperaturom (do 340 °C) na atmosferskom pritisku je izuzetno interesantna mogućnost za raznu industrijsku upotrebu.
U toku nekoliko poslednjih godina vrelouljni kotlovi, zbog njihovih karakteristika koje su ovde spomenute, bili su znatno poboljšavani i razvijani.
Termouljni kotao kada radi, može se koristiti dvonamenski kao direktni prenosilac toplote preko vrelog ulja ili kao indirektni prenosilac toplote koji predaje toplotu izmenjivaču koji proizvodi paru, vrelu vodu ili topli vazduh.
Naš vrelouljni kotao je projektovan u skladu sa DIN standardima i ima naglasak na sigurnosnim sistemima.

S toga smo proizveli familiju kotlova sa sledećim karakteristikama:

 • Odsustvo vatrostalnih materijala
 • Višecevna spirala paralelno namotana obezbeđuje sigurnosti od pucanja
 • Komora za sagorevanje velikih dimenzija
 • Zidovi toplotnog štita, sa prednje i zadnje strane
 • Kompletno automatizovan regulacioni sistem
Tip TH 100 200 300 400
Kapacitet Kcal/h 100000 200000 300000 400000
  kW 116 233 349 465
Širina mm 1300 1300 1300 1300
Dužina mm 1600 1600 2250 2250
Visina mm 1400 1400 1470 1450
Prečnik dimnjaka mm 180 180 250 250
Težina kg 800 800 1200 1250

Tip TH 500 600 800 1000
Kapacitet Kcal/h 500000 600000 8000000 1000000
  kW 581 697 930 1163
Širina mm 1300 1700 1700 1700
Dužina mm 2250 2250 3250 3250
Visina mm 1450 1450 1600 1600
Prečnik dimnjaka mm 250 250 350 350
Težina kg 1300 1350 2150 2150

Tip TH 1250 1500 2000 2500
Kapacitet Kcal/h 1250000 1500000 2000000 2500000
  kW 1453 1744 2326 2907
Širina mm 1700 1700 2150 2250
Dužina mm 3600 3700 3850 4350
Visina mm 1800 1800 2350 2575
Prečnik dimnjaka mm 350 450 450 550
Težina kg 2500 3200 4500 5900

Tip TH 3000 4000 5000 6000
Kapacitet Kcal/h 3000000 4000000 5000000 6000000
  kW 3488 4651 5814 6977
Širina mm 2250 2250 2500 2700
Dužina mm 4850 6200 6950 7300
Visina mm 2575 2600 2900 3000
Prečnik dimnjaka mm 550 700 750 800
Težina kg 6700 7500 9000 10000

Home | O nama | Kontakt