Garioni Naval Group
Industrijski kotlovi
Gorionici 1 do 50 MW snage
S-MAN

HP Technik

Stordy

 

 

Garioni NavalVPR bezcevni parni kotao

  • Visok stepen iskorišćenja i niski nivo Nox.
  • Proizvodnja pare od 50 do 1.000 kg / h

VPRBezcevni parni kotao
Bezcevni parni kotao VPR je rezultat znatnog iskustva Garioni Naval-a, stečenog u izgradnji tradicionalnih parnih kotlova. On je idealan za mala i srednje velika industrijska postrojenja, gde se zahteva srednji pritisak pare (do 10 bar-a).

Njihova posebna konstrukcija bez cevi obezbe|uje bezbednost u radu koji od nas zahtevaju naši korisnici.

Naš bezcevni kotao je idealan za tekstilnu industriju, hemijske čistionice, pegleraje, saune, i sve industrije gde se traži velika sigurnost u radu.

Osnovne karakteristike su:

  • Male spoljne dimenzije
  • Lako čišćenje i pregled i sa dimne i vodene strane
  • Visoka efikasnost
  • Spoljna obloga od poliranog nerđajućeg čelika, sa dvostrukom izolacijom

Naš kotao snabdeven je sa elektoormanom, ventilima, napojnom pumpom, bezbednostnom i regulacionom opremom.
Na Vaš zahtev možemo Vas snabdeti sa gorionikom, rezervoarima napojne vode i kondenzata.

VPR parni kotlovi su vertikalni i koriste nadpritisne gorionike.
Oni mogu da koriste kao gorivo i gas i naftu.

Da omogući efikasno sagorevanje, poboljšaju toplotnu razmenu i da se smanji emisija nesagorelih ostataka koristi se specijalna obloga od nerđajućeg čelika.

Komora za sagorevanje i telo kotla odvojeni su vodenim zidom.
Posebni sušač pare instalisan je u telu kotla.
Naš proizvod je proizveden u saglasnosti sa glavnim evropskim standardima.

Tip VPR 50 80 120 160
Proizvodnja pare kg/h 50 80 120 160
Kapacitet Kcal/h 26000 48000 72000 90000
  kW 30 56 84 105
Širina mm 1400 1400 1400 1400
Dužina mm 850 850 850 850
Visina mm 1320 1320 1320 1680
Prečnik dimnjaka mm 200 200 200 200

Tip VPR 220 270 330  
Proizvodnja pare kg/h 220 270 330  
Kapacitet Kcal/h 132000 162000 198000  
  kW 153 188 120  
Širina mm 1400 1400 1400  
Dužina mm 850 850 850  
Visina mm 1680 1940 1940  
Prečnik dimnjaka mm 200 220 200  

Home | O nama | Kontakt