Giscosa

EPDM
eurocros

 

 

eurocrosAntigrafiti

Proizvod Osnovne karakteristike Pakovanje
eurograff INALTERABLE FUND 411    

Zaptivač na vodenoj osnovi za antigrafitne sisteme.
Za prirodni kamen i druge porozne građevinske materijale.
Dozvoljava kontrolu procesa penetriranja, čini mogućim ponovni tretman površine. Zadržava originalnu boju i spoqašnji izgled.

5 litara
 
 
   
   
     
eurograff ANTIGRAFFITI FINISH
SHINY 412
   

Zaštitni premaz protiv grafita. Za javne i privatne zgrade, istorijske, poslovne prostore,..., površine koje moraju ostati čiste. Efikasna STALNA zaštita protiv boja, sprejeva, zagađenja životne sredine, karbonizacije betona...
ZAVRŠNI IZGLED - SJAJAN
1 litar
5 litara
 
   
     
eurograff ANTIGRAFFITI FINISH
MATE 413
   

Zaštitni premaz protiv grafita. Za javne i privatne zgrade, istorijske, poslovne prostore,..., površine koje moraju ostati čiste. Efikasna STALNA zaštita protiv boja, sprejeva, zaga|ewa `ivotne sredine, karbonizacije betona... ZAVR[NI IZGLED - MAT
1 litar
5 litara
 
   
     
eurograff ANTIGRAFFITI MONO-COMPONENT 415    

Antiathezioni teflonski materijal od smola i silikona. Privremena (štiti jedan put) zaštita od grafita, postera, prqavštine, vlage,…Obnovljiv.
Upotrebljava se na betonskim, drvenim, kamenim, gipsanim i plastičnim površinama
5 litara
 
 
   
     
eurograff SOLVENT GEL 416    

Gel za čišćenje, odstranjivač boja i grafita sa površina već zaštićenih permanentnim antigrafitnim sistemom eurograff. Eliminiše svaku vrstu boje čak i najotpornije proizvode. Obnavlja antigrafitne karakteristike sistema eurograff.

1 litar
5 litara
 
   
     
eurograff SOLVENT 417    

Razređivač za čišćenje boja i grafita sa teksturisanih zidova i poroznih podloga.
Eliminiše boje, mastila i markere.

1 litar
5 litara
 
   

Home | O nama | Kontakt