Giscosa

EPDM
eurocros

 

 

EPDM

EPDM

EPDM je skraćenica za ETILEN PROPILEN DUEN MONOMER, što predstavlja poseban deo široke familije guma koja svojim hemijskim i fizičkim karakterisitikama rešava skoro sve probleme hidoizolacionih materijala u našem podneblju.

Ustaljeno mišljenje je da u našim klimatskim uslovima ravni krovovi nisu mogući potpuno pada u vodu: upotrebom EPDM-a rešavaju se problemi ravnih krovova i na novim i na sanaciji starih krovova.

EPDM je otporan na UV zračenje, starenje i na izuzetno niske i visoke tempreature.

Trenutno predtsavlja najzastupljeniju vrstu hidroizolacionih materijala u građevinarstvu u svetu.

Istorijat
1963. hemičar Ziegler je dobio Nobelovu nagradu za hemiju za istraživanja u oblasti polimerizacije alfa-oleina, etilena i propilena i time omogućio industrijsku proizvodnju i upotrebu EPDM materijala.

Tehnologija proizvodnje EPDM je razvijana tokom 60-tih godina, da bi tokom 70-tih počela proivodnja i primena.

Kompanija Giscosa proizvodi EPDM još od 1971. godine.

Primena
EPDM materijali su zauzeli široki spektar primene iz tri osnovna razloga, jer je:

  • Mnogostran
  • Ekonomičan
  • Izržljivi i trajan

Ovu činjenicu potvrđuju uporedni dijagrama sa nekim od grupa hidroizolacionih materijala:

Uporedni dijagram čvrstoće u odnosu na temperaturu

Uporedni dijagram elongacije u odnosu na temperaturu

Mehaničke karakteristike

EPDM - Tabela mehaničkih karakterisitika

Hemijske osobine

EPDM - Tabela hemijske otpornosti

Princip spajanja elemenata EPDM-a

  • vulkanizacija
  • klasična - temperatura + pritisak
  • hemijskim putem - industrijski lepak
  • rezultat: homogeni hidroizolacioni sloj

Home | O nama | Kontakt