Giscosa

EPDM
eurocros

 

 

Prodaja i ugradnja

A.M.B.termo može da Vam reši sledeće probleme:

 • Hidroizolacija objekata
  • Elastična hidroizolacija
   • EPDM - hidroizolacione membrane za:
    • Hidroizolaciju krovova
    • Hidroizoalciju krovnih bašti
    • Hidroizolaciju temelja, podruma, fasada …
    • Hidroizolaciju objekata specijalne namene
    • Hidroizolaciju sportskih hala
    • Hidroizolaciju industrijskih hala
    • Hidroizolaciju podzemnih objekata
    • Hidroizolaciju bazena, laguna, veštackih jezera …
    • Hidroizlaciju objekata nisko gradnje …
   • Gilastic - tečna hidroizolaciona masa na bazi akrilnih kopolimera:
    • Hidroizolaciju površina nepravilnih geometrijskih oblika
  • Kruta hidroizolacija
 • Boje i premazi - Zaštita u građevinarstvu:
  • Za protivpožarnu zaštitu
  • Antibakterijske - antifungicidne boje
  • Otporne na ugljovodonike
  • Preparati za tretman betona
  • Za saobraćajnu signalizaciju …

Home | O nama | Kontakt